• Trang chủ
  • Hòn hải - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hòn hải
0_hon-hai-kyluc-vn.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.17] Hòn Hải (Bình Thuận): Cột mốc lãnh thổ xa nhất của đường viền nội thủy Việt Nam

10-06-2019

(Kỷ lục - VietKings) Hòn Hải còn được gọi là Hòn Khám (điểm A6 đường cơ sở lãnh hải Việt Nam), là một khối đá khổng lồ mang hình chiếc hài trên Biển Đông, đã có tên trên bản đồ quốc tế với tên gọi Poulo Sapate. Đây được xem như điểm xa nhất của đường viền nội thủy của nước ta ở vùng nam Biển Đông.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
  • 0_hon-hai-kyluc-vn.jpg

    Hòn Hải - hòn đá khổng lồ giữa biển

    09-06-2019

    Đảo Hòn Hải là điểm A6 đánh dấu đường cơ sở Việt Nam. Đây được xem như điểm xa nhất của đường viền nội thủy của nước ta ở vùng nam Biển Đông.

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ