• Trang chủ
  • Hồi ký bản quyền - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hồi ký bản quyền
0_michelle.jpg

Hồi ký bà Obama bản tiếng Việt có giá bản quyền kỷ lục

30-07-2019

Cuốn hồi ký đình đám “Becoming” của cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama mới phát hành tại Việt Nam với tên “Chất Michelle”.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ