• Trang chủ
  • Hệ điều hành - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hệ điều hành
53974_MCSS.jpg

Top 100 Thương hiệu nổi tiếng trên thế giới có mặt tại Việt Nam – P10 – Microsoft (Mỹ): Quãng đường 24 năm cùng Việt Nam phát triển Công nghệ thông tin (1996)

19-10-2020

(kyluc.vn) Các đây 45 năm, mối lương duyên giữa 2 bộ óc thiên tài đã mang đến cho thế giới một công ty, mà hiện nay trở thành “gã khổng lồ” trong lĩnh vực phần mềm: Microsoft.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ