• Trang chủ
  • Hệ thống thang thoát hiểm cho nhà phố - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hệ thống thang thoát hiểm cho nhà phố
0_he-thong-thang-ghep-thoat-hiem.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.553]: Đơn vị nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng hệ thống thoát hiểm cho nhà phố liền kề khi hỏa hoạn xảy ra đầu tiên tại Việt Nam

07-08-2020

(Vietmaster) Hệ thống gồm các module thang cố định và di động, khi kích hoạt các module sẽ tự động lắp ghép vào nhau theo thứ tự để tạo thành một thang liền mạch. Sản phẩm mới được nghiên cứu, chế tạo nội địa, phù hợp với điều kiện thực tế các khu nhà phố liền kề, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho một bộ phận dân cư.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ