• Trang chủ
  • Học viện âm nhạc thượng hải - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Học viện âm nhạc thượng hải
0_kyluc-vn_Top-100-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-noi-tien(1).jpg

[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.60 Học viện âm nhạc Thượng Hải, Thượng Hải, Trung Quốc

03-12-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Học viện âm nhạc Thượng Hải là một trường đại học công lập ở Thượng Hải, Trung Quốc. Nguồn gốc của Nhạc viện là Trường âm nhạc quốc gia Thượng Hải được Thái Nguyên Bồi và Tiêu Hữu Mai thành lập ngày 27 tháng 11 năm 1927.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ