• Trang chủ
  • Học viện công nghệ tokyo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Học viện công nghệ tokyo
0_Tokyo-Institute2.jpg

Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới - P.43. Học viện Công nghệ Tokyo

11-10-2017

(WorldKings.org) Học viện Công nghệ Tokyo (thường gọi tắt là Tokyo Tech, TiTech hay Tokodai), là trường chuyên đào tạo công nghệ và khoa học lớn nhất ở Nhật Bản.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ