• Trang chủ
  • Học viện quân y xác lập kỷ lục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Học viện quân y xác lập kỷ lục
31452_Hoc-vien-quan-y-ky-luc-ghep-tang.jpg

Học viện Quân Y xác lập hai Kỷ lục tập thể và 5 Kỷ lục cá nhân trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam

30-10-2017

(Kỷ lục - VietKings) Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện ghép tạng và trở thành một trong những trung tâm ghép tạng lớn của quân đội và cả nước với những thành công về ghép thận, ghép gan, ghép tim và ghép khối tụy – thận.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ