• Trang chủ
  • Học viện thời trang quốc tế ifa paris - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Học viện thời trang quốc tế ifa paris
0_kyluc-vn_Top-100-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-noi-tien(1).jpg

[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.62 Học viện Thời trang Quốc tế IFA Paris, Paris, Pháp

04-12-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Học viện thời trang quốc tế Paris (IFA Paris) được thành lập vào năm 1982. Trường ra đời với mục đích kết nối thời trang Paris với ngành công nghiệp thời trang thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ