• Trang chủ
  • Hố đen - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hố đen
0_photo-1-1565581406976988891617.jpg

Điểm tin kỷ lục: Bắt được 'quái vật vũ trụ' lớn nhất trong lịch sử ALMA: Gấp 2,25 tỷ khối lượng Mặt Trời

21-08-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Nặng gấp 2,25 tỷ khối lượng Mặt Trời, hố đen tại trung tâm thiên hà NGC 3258 là hố đen lớn nhất trong lịch sử quan sát của kính thiên văn ALMA tính cho đến nay.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ