• Trang chủ
  • Hồ mộ dưới lòng paris - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hồ mộ dưới lòng paris
0_010000_untitled-1.jpg

Điểm tin kỷ lục: Hầm mồ 7 triệu tử thi dưới lòng kinh đô ánh sáng Paris hoa lệ

05-10-2019

[VIETKING- ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Hầm mộ dưới lòng thành phố Paris hiện đang chứa khoảng 6 - 7 triệu bộ hài cốt của người Pháp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ