• Trang chủ
  • Hồ núi lửa cao nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hồ núi lửa cao nhất thế giới
0_1310g.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.247] - Heaven Lake (Trung Quốc): Hồ núi lửa cao nhất thế giới

13-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Heaven Lake, Trung Quốc là hồ núi lửa cao nhất thế giới. Hồ có diện tích 9,82 km2 với chiều dài nam - bắc là 4,85 km và chiều dài đông tây là 3,35 km.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ