• Trang chủ
  • Hồ nước dưới đáy biển - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hồ nước dưới đáy biển
0_9.jpg

Điểm tin kỷ lục: Hồ nước độc dưới đáy biển giết chết mọi sinh vật bơi vào

11-09-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Những "hồ nước" đặc biệt được hình thành từ nồng độ muối nồng nặc dưới đáy biển, kích thước có thể lên tới 20 km là nấm mồ chôn mọi sinh vật biển chẳng may lọt vào.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ