• Trang chủ
  • Hồ thủy điện - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hồ thủy điện
0_5b3925215dh3_kppt.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.319] Nhà máy thủy điện Ankroet (Lâm Đồng): Nhà máy thủy điện duy nhất tại Việt Nam có đập tự tràn được xây bằng đá chẻ

30-12-2019

(Kỷ lục - VietKings) Nhà máy Ankroet được người Pháp xây dựng năm 1942 với vật liệu chủ yếu bằng đá. Đây là nhà máy thủy điện đầu tiên ở Việt Nam và là thủy điện duy nhất trong nước có đập tràn xây bằng đá chẻ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ