• Trang chủ
  • Hồng cầu lắng đông lạnh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hồng cầu lắng đông lạnh
0_ttxvn_hongcau1.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.287] Bệnh viện Truyền máu – huyết học Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu thành công kỹ thuật hồng cầu lắng đông lạnh trong công tác lưu trữ máu

26-11-2019

(Kỷ lục - VietKings) Lần đầu tiên tại Việt Nam đã nghiên cứu thành công kỹ thuật hồng cầu lắng đông lạnh trong công tác lưu trữ máu với các ưu điểm vượt trội.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ