• Trang chủ
  • Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 33 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 33
0_ky-luc-dong-duong-1.jpg

Xác lập 4 kỷ lục Đông Dương mới tại Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 33

12-05-2017

(Kyluc.vn) Bên cạnh việc xác lập các Kỷ lục Thế giới, Châu Á và Việt Nam, Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 33 cũng vinh danh thêm 4 kỷ lục Đông Dương mới của người Việt.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ