• Trang chủ
  • Hợp tác - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hợp tác
0_Image-ExtractWord-0-Out-4244-1506581066.jpg

DOJI hợp tác với đại gia kim cương hàng đầu thế giới

29-09-2017

De Beers hợp tác Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI trong khâu kiểm định giám định viên và cấp cứng chỉ Ngọc học theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ