• Trang chủ
  • Hang pha lê lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hang pha lê lớn nhất thế giới
0_64z8.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Giant Crystal Cave (Mexico): Kỳ lạ hang pha lê lớn nhất thế giới nằm sâu trong ruột trái đất

08-05-2020

Giant Crystal Cave, Mexico là hang pha lê lớn nhất thế giới nằm sâu trong ruột trái đất.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ