• Trang chủ
  • Hangzhou bay - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hangzhou bay
0_1510m.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.248] - Hangzhou Bay (Trung Quốc): Vịnh có sóng thủy triều lớn nhất thế giới

16-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Hangzhou Bay, Trung Quốc là vịnh có sóng thủy triều lớn nhất thế giới, với chiều cao tới 9 mét và có tốc độ di chuyển tới 40 km/h.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ