• Trang chủ
  • Henry john heinz - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Henry john heinz
0_HEINZ.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 177 năm ngày sinh của Henry John Heinz, nhà sáng lập Công ty H. J. Heinz (11/10/1844 - 11/10/2021)

10-10-2021

(kyluc.vn – worldkings.org) (Kyluc.vn – WorldKings.org) Henry John Heinz (11/10/1844 – 14/05/1919) là một doanh nhân người Mỹ. Ở tuổi 25 tại Sharpsburg, Pennsylvania, ông đồng sáng lập một công ty tiếp thị cải ngựa ngâm. Công việc kinh doanh này thất bại, nhưng ông không nản lòng và thành lập Công ty H. J. Heinz thành công ngày nay.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ