• Trang chủ
  • Hiểu biết - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hiểu biết
0_anh-ky0la.png

15 bức ảnh hiếm hoi cho bạn góc nhìn hoàn toàn khác về thế giới

23-06-2019

Vạn vật trên thế giới sẽ trở nên kỳ diệu đến không tưởng nếu bạn nhìn nhận những thứ bình thường dưới một góc nhìn khác. 15 bức ảnh lạ lùng sau đây sẽ khiến bạn mở mang tầm mắt về thế giới quanh ta.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ