• Trang chủ
  • Hiệu sách nổi tiếng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hiệu sách nổi tiếng
0_HIEU-SACH.jpg

Ghé thăm 7 hiệu sách nổi tiếng thế giới

01-06-2020

Đọc sách cũng giống như đi du lịch, bạn sẽ đi từ vùng đất này đến miền đất khác, từ tương lai trở về quá khứ. Vậy đừng quên ghé thăm 7 hiệu sách nổi tiếng thế giới dưới đây.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ