• Trang chủ
  • Hoàng gia nhật bản - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hoàng gia nhật bản
0_thumb_660_c025e0aa-b00e-4a1f-a76a-afe7976063a2.png

Điểm tin kỷ lục: Hoàng gia lâu đời nhất thế giới - Tồn tại hơn 1000 năm

25-10-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Hoàng gia Nhật Bản, được xem là vương triều lâu đời nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ