• Trang chủ
  • Hoa kỳ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hoa kỳ
0_sdfsdfds.jpg

[WORLDKINGS] Sự kiện Kỷ niệm 05.05.2020: 211 năm, Mary Kies - Người phụ nữ đầu tiên được nhận bằng sáng chế từ Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ

05-05-2020

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Mary Kies là một người Mỹ đầu thế kỷ 19 đã nhận được bằng sáng chế đầu tiên được trao cho một người phụ nữ của Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 56 trang (557 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ