• Trang chủ
  • Hokkaidō - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hokkaidō
0_dua-hau.jpg

Top trái cây đắt đỏ nhất thế giới, loại đứng đầu có giá bằng 1 chiếc ô tô

04-07-2019

Nhiều người không thể tin được các loại trái cây lại có mức giá trên trời đến như vậy.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ