• Trang chủ
  • Home depot - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Home depot
0_256f.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.161] - Home Depot (Mỹ): Nhà bán lẻ vật liệu sửa chữa nhà cửa lớn nhất thế giới

25-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Home Depot, Mỹ là nhà bán lẻ vật liệu sửa chữa nhà cửa lớn nhất thế giới, có tổng doanh số là 83.2 tỷ đô la Mỹ, một mức tăng gần 5.5% so với năm ngoái.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ