• Trang chủ
  • Hongkong kaiteki hotel (tphcm) - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hongkong kaiteki hotel (tphcm)
0_ks_ken.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.194] Hongkong Kaiteki Hotel (TPHCM): Khách sạn có hệ thống buồng phòng mang hình dạng những chiếc hộp sắp xếp theo mô hình kén nhộng đầu tiên ở Việt Nam

17-09-2019

(Kỷ lục - VietKings) Hongkong Kaiteki Hotel nằm ở Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, là khách sạn kén đầu tiên tại Việt Nam. Khách sạn độc đáo này với hệ buồng ngủ mang hình dạng những chiếc hộp được sắp xếp chồng chất, liên tiếp nhau nhìn rất giống ổ nhộng nên được với cái tên thân mật là khách sạn kiểu nhộng hay khách sạn kén.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ