• Trang chủ
  • Huỳnh tiểu hương - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Huỳnh tiểu hương
0_trung-tam-nha-dao-que-huong-9.JPG

Lễ kỷ niệm 17 năm thành lập Trung tâm Nhân đạo Quê hương

11-12-2018

(Kỷ lục- VietKings) 17 năm là một chặng đường không ngắn cũng không dài nhưng đánh dấu sự trưởng thành của một Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật do một người phụ nữ đơn thân lập ra với mong muốn được chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ cho tất cả những đứa trẻ bất hạnh, kém may mắn sinh ra trên đời…

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ