• Trang chủ
  • Intramuros - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Intramuros
37010_vietworld-world_Top-100-bieu-tuong-quoc-gia-tren-t.jpg

[Top 100 biểu tượng quốc gia trên thế giới (2018)-P55] Trường thành Intramuros, Philippines

09-10-2018

(#KỷLục-VietKings) Intramuros (tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “nội thành”) là khu phố cổ và là một di tích lịch sử ở Manila, Philippine. Nó còn được gọi bởi tên Thành Phố Sau Trường Thành, và là tên gọi ngắn gọn của thu đô Manila thời thuộc địa

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ