• Trang chủ
  • Ios 14.6 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ios 14.6
0_Apple2652021.jpg

Apple phát hành bản cập nhật iOS 14.6

26-05-2021

(Kyluc.vn - WorldMark.world) Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 14.6 cho tất cả mẫu iPhone tương thích từ iPhone 6S trở về sau, nhằm mang đến một vài tính năng mới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ