• Trang chủ
  • Iran - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Iran
0_149z3.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.223] - Kaziranga National Park (Ấn Độ): Vườn quốc gia bảo tồn loài tê giác một sừng lớn nhất thế giới

14-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Kaziranga National Park, Ấn Độ là vườn quốc gia bảo tồn loài tê giác một sừng lớn nhất thế giới. Vườn bao gồm 1.641 con tê giác trưởng thành (trong đó có 642 con đực, 793 con cái, 206 chưa xác định giới tính); 387 con chưa phát triển (116 đực, 149 cái, 122 chưa xác định giới tính); và 385 con non.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (20 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ