• Trang chủ
  • Jaipur - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Jaipur
46092_161f.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.66] - Jaipur (Ấn Độ): Thành phố sở hữu đồng hồ mặt trời bằng đá lớn nhất thế giới

16-01-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Jaipur, Ấn Độ là thành phố sở hữu đồng hồ mặt trời bằng đá lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ