• Trang chủ
  • Kỷ lục châu á - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục châu á
61068_asri-to.png

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.588] Qapqal News (Trung Quốc): Tờ báo bằng tiếng Xibe duy nhất trên thế giới

27-09-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Qapqal News đóng một vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và chuẩn hóa ngôn ngữ Xibe. Các biên tập viên có ý thức cao về vai trò của họ như những người chăm sóc hiện đại không chỉ ngôn ngữ của họ mà còn về ngôn ngữ Mãn Châu mà ít người ngoài Xibe có thể đọc và viết được nữa.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 60 trang (600 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ