• Trang chủ
  • Kỷ lục gia duy yên - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục gia duy yên
0_img087.jpg

Vĩnh biệt Nhà thơ - Kỷ lục gia Duy Yên

20-03-2020

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Nhà thơ Duy Yên có tên đầy đủ là Nguyễn Duy Yên, sinh năm 1931, trong một gia đình truyền thống khoa bảng tại làng Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông nội nguyên là Đô úy tỉnh Tuyên Quang, Nghị viên Bắc kỳ. Ông ngoại là Danh nhân văn hóa Việt Nam - Phan Kế Bính…

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ