• Trang chủ
  • Kỷ lục thế giới của hang sơn đoòng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục thế giới của hang sơn đoòng
28683_SON-DOONG.jpg

Chính thức trao bằng Kỷ lục Thế giới của Hang Sơn Đoòng - tỉnh Quảng Bình

15-06-2017

(Kyluc.vn - VietKings) Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) là hang động tự nhiên đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện nay được cả ba Tổ chức Kỷ lục trên thế giới cùng xác lập Kỷ lục thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ