• Trang chủ
  • Kỷ lục yoga - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục yoga
0_Om-yoga-kyluc-11.JPG

Om Yoga & Wellness Hub nhận bằng Kỷ lục Việt Nam trong dịp kỷ niệm hai năm thành lập

25-05-2016

(Vietkings) Trong sự kiện kỷ niệm 2 năm ngày thành lập (24/5/2014 - 24/5/2016), Trung tâm Om Yoga & Wellness Hub đã chính thức đón nhận 02 bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ