• Trang chủ
  • Kỷ lục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục
0_chua-yen-phu-ky-luc-01.jpg

Chiêm bái tượng Cửu Long chầu Quan Âm bằng gỗ long não đạt Kỷ lục Việt Nam tại Chùa Yên Phú - Hà Nội

02-06-2020

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Chùa Yên Phú đã xác lập Kỷ lục Pho tượng Cửu Long chầu Quán Âm Cửu Long bằng gỗ Long Não lớn nhất.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 574 trang (5740 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ