• Trang chủ
  • Kakapo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kakapo
0_fe8e1dbd6f31814c8e46b888510e3b89.jpg

Điểm tin kỷ lục: Loài vẹt duy nhất trên thế giới không biết bay - Sắp tuyệt chủng vì lười giao phối

03-12-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Kakapo là loài vẹt duy nhất trên thế giới không biết bay, có lông màu xanh lục sáng và mặt hơi giống cú mèo.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ