• Trang chủ
  • Khách sạn “nữ nhi quốc” - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Khách sạn “nữ nhi quốc”
0_nu-nhi.jpg

Khách sạn 'Nữ nhi quốc' đầu tiên trên thế giới

01-10-2019

Đây là khách sạn đầu tiên trên thế giới chỉ đón tiếp du khách là phái nữ và “nói không” với nam giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ