• Trang chủ
  • Khách sạn hỏ nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Khách sạn hỏ nhất thế giới
0_l-hotel-piu-piccolo-al-mondo-Eh-hausl.jpg

Điểm tin kỷ lục: Khách sạn nhỏ nhất thế giới ở Đức

30-08-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Eh’häusl không có nhiều phòng khi mặt tiền rộng hơn 2,4 mét, tổng diện tích sàn khoảng 53 mét vuông.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ