• Trang chủ
  • Khám phá vũ trụ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Khám phá vũ trụ
0_dai-thien-van-nha-trang.jpg

Khám phá vũ trụ ở đài thiên văn đầu tiên của Việt Nam

12-09-2017

Đài thiên văn có chức năng nghiên cứu khoa học cơ bản về vật lý thiên văn quang học, phổ biến kiến thức khoa học vũ trụ cho cộng đồng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
  • 0_5-4798-1482483281.jpg

    Những khám phá vũ trụ quan trọng nhất năm 2016

    27-12-2016

    'Bản sao' Trái Đất, hành tinh thứ 9, độ lớn vũ trụ là những khám phá thiên văn quan trọng trong năm 2016, đánh dấu những bước tiến mới trong công cuộc khám phá vũ trụ của con người.

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ