• Trang chủ
  • Khí tự nhiên - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Khí tự nhiên
0_17f.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.169] - Petronas (Malaysia): Công ty có cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng nổi đầu tiên trên thế giới

01-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Petronas, Malaysia là công ty có cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng nổi đầu tiên trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ