• Trang chủ
  • Khai mạc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Khai mạc
0_duonghoanguyenhue-48-1579509542_1200x0.jpg

Đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày khai mạc

21-01-2020

Một ngày trước khai mạc, các tiểu cảnh của đường hoa Nguyễn Huệ đã cơ bản hoàn thành.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 4 trang (38 bài)1234>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ