• Trang chủ
  • Khmer đỏ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Khmer đỏ
0_kts-1.jpg

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.91) - Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia: Cơ quan nhà nước đầu tiên tại Đông Dương kỹ thuật số hóa tài liệu lưu trữ về chế độ Khmer đỏ của bảo tàng Tuol Sleng

10-03-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng của Campuchia – di sản đã được UNESCO công nhận là Ký ức Thế giới từ năm 2009, đã khởi chạy cơ sở dữ liệu kỹ thuật số để truy cập kho lưu trữ lớn nhất về hồ sơ hệ thống nhà tù của chế độ Khmer Đỏ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ