• Trang chủ
  • Khoáng sản - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Khoáng sản
0_A-w-anglo.jpg

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Phi (AFRI) – P48 - Anglo American (Nam Phi): Công ty khai thác khoáng sản lớn nhất Châu Phi

23-06-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Dựa trên doanh thu tính đến tháng 6 năm 2020, công ty khai thác đa quốc gia Nam Phi Anglo American là công ty khai thác lớn nhất ở Châu Phi. Trong năm đó, doanh thu của Anglo American là 29,87 tỷ đô la Mỹ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ