• Trang chủ
  • Kho báu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kho báu
0_kho-bau-tien-xu.jpg

Bách niên cổ vật (P71): Kho báu tiền xu 2.000 năm tuổi

04-08-2016

Các nhà khảo cổ mới đây khai quật một kho báu gồm nhiều đồng tiền xu có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi, trong một hang động ở Anh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 3 trang (28 bài)Đầu<123
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ