• Trang chủ
  • Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
0_CON-DAO1.JPG

Chùm ảnh đặc biệt về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt - Nhà tù Côn Đảo

20-03-2019

(VIETKINGS - TOP) Hệ thống nhà tù Côn Đảo là một trong những khu di tích lịch sử cách mạng lớn nhất và lâu đời nhất nước ta, có tổng diện tích bảo vệ là 110,69 ha, với 20 điểm di tích, được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 10/5/2012. Trong suốt 113 năm tồn tại (1862 - 1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã lần lượt giam cầm, đày đọa hàng chục vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước Việt Nam, biến Côn Đảo thành “Địa ngục trần gian" hết sức tỉnh vi và khét tiếng tàn bạo.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ