• Trang chủ
  • Kiến trúc ‘pháp lam’ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kiến trúc ‘pháp lam’
0_phap-lam-hue-mot.jpg

Nét kiến trúc ‘Pháp lam’ tồn tại gần 200 năm từ thời Nguyễn

14-01-2019

Pháp Lam là loại hình mỹ thuật, là một loại vật liệu đặc biệt được sử dụng nhiều trong việc trang trí nội, ngoại thất trong cung đình Huế và rất được thịnh hành dưới thời nhà Nguyễn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ