• Trang chủ
  • Kiểm định - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kiểm định
0_hq-2.jpg

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 68 năm ngày Hải quan Quốc tế (26/1/1953 - 26/1/2021)

25-01-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Được tổ chức hàng năm vào ngày 26/1, Ngày Hải quan Quốc tế (ICD) ghi nhận vai trò của các quan chức và cơ quan hải quan trong việc duy trì an ninh biên giới. Nó tập trung vào các điều kiện làm việc và những thách thức mà nhân viên hải quan phải đối mặt trong công việc của họ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ