• Trang chủ
  • Kim cương hồng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kim cương hồng
0_114e.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.116] - Argyle Diamond Mine (Úc): Mỏ có nguồn kim cương đỏ và hồng duy nhất và dồi dào nhất thế giới

13-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Argyle Diamond Mine, Úc là mỏ có nguồn kim cương đỏ và hồng duy nhất và dồi dào nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ