• Trang chủ
  • Koranic sankore - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Koranic sankore
0_gter-re.jpg

[WORLDKINGS] Những địa điểm độc đáo trên thế giới (P.132) - Thành phố Timbuktu (Mali) : Trung tâm tôn giáo và học thuật của Châu Phi trong nhiều thế kỷ

16-10-2020

(WorldKings.org) Nằm ở rìa sa mạc Sahara, thành phố Tây Phi này từng là trung tâm tôn giáo và học thuật trong nhiều thế kỷ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ